نابرابری جای یکسان شدن حقوق بازنشستگان را گرفت! روز جدید

چندین سال است که به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد می شود. تا جایی که در مقاطع مختلف شاهد تجمعات و اعتراضات بازنشستگان کشوری و لشکری ​​به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی هستیم.

بنابراین بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد حقوق بازنشستگان را یکسان کند تا باری از دوش این قشر از جامعه برداشته شود. اما این قانون تا حدودی اعمال شد.

اما در برنامه ششم توسعه که برای دو سال دیگر تمدید شد، دولت همسان سازی حقوق بازنشستگان را متوقف کرد.

انتظار می رفت این قانون در برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده شود اما به نظر می رسد در این پنج سال این مهم مغفول مانده است و دولت توجه لازم را به این قشر بزرگ جامعه ندارد.

موضوعی که در کنار فشاری که بر این قشر از جامعه ایجاد می کند، ممکن است باعث نارضایتی آنها شود.

زیرا بین حقوق آنها و نرخ تورم همبستگی وجود ندارد.

همچنین صندوق های بیمه ای و به ویژه صندوق های تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه از الزامات دولتی محروم شده اند.

زیرا در برنامه هفتم بدهی دولت که به صورت مشارکتی داده شده بود حذف شد.

نابرابری جایگزین همسان سازی شده است!حوادث اخیر انتقادات جدی مردم را به همراه داشته است و به عنوان مثال هفته گذشته حسن صادقی، قائم مقام دبیرکل حزب کارگر درباره حذف یکسان سازی حقوق بازنشستگان در 7 طرح توسعه:

در برنامه توسعه نه تنها چیزی تحت عنوان تملک حقوق نمی بینیم، بلکه نابرابری را نیز مشاهده می کنیم.

وی همچنین در ادامه انتقادات خود گفت: وقتی یک برنامه در حال اجرا متوقف می شود انتظار دارید بیایند و هماهنگی های آینده را انجام دهند؟

اگر می خواستند همسان سازی را اجرا کنند، دستمزدها را متناسب با تورم افزایش می دادند».

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین تصریح کرد: دلیل عقب ماندگی حقوق نسبت به تورم، دولت است.

پس انتظار دارید دولت و مجلس حقوق معوقه را در برنامه هفتم جبران کنند؟

در این مواقع چشم من آب نمی ریزد، نه مجلس و نه دولت این فکر را ندارند که چیزی تحت عنوان حقوق برابر تاسیس کنند.

الزام یکسان سازی حقوق بازنشستگان جاجبار هوهی نژاد عضو کمیسیون توسعه برنامه هفتم توسعه درباره الزام یکسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: گلیبوف قول داد برای اجرای این موضوع با دولت رایزنی کند.

«در برنامه هفتم توسعه جایی برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد و دولت هم در این زمینه چیزی نیاورده است. مجلس تصمیم خاصی در این مورد ندارد.

در همین راستا در کمیسیون مشترک به دولت پیشنهاد داده ایم تا در قانون بودجه سال 1403 همسان سازی مستمری بازنشستگان را اجرایی کند.

وی ادامه داد: مجلس با یادآوری این موضوع مدام تحت فشار است، اما چون نیاز به منابع دارد، مجلس نمی تواند آن را در قالب طرح مطرح کند و تبدیل به اصل 75 می شود که خود به خود حذف می شود.

به همین دلیل ما اعضای کمیسیون مشترک در تلاش هستیم تا مقدمه و متنی برای توافق با دولت تهیه کنیم.

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

معرفی اثرات مثبت کراتین در بدنسازی
باورهای شرط بندی: راهنمای مقدماتی برای سایت های شرط بندی معتبر
سایت بازی انفجار: معرفی و توضیحات اساسی
بهترین سایت های شرط بندی
توجه کنید: چگونه انفجار بازی میتواند زندگی شما را تغییر دهد
استفاده از کتاب کار دبستان برای تقویت مهارت‌های تحصیلی
تماس با ما