زنان خانه دار چگونه مستمری می گیرند؟ روز جدید

محمدحسن زاده «بیمه» را ضامن روزهای سخت مردم دانست و اظهار داشت: در سازمان تامین اجتماعی بیمه برای سالمندان و از کارافتادگی طراحی شده است و همه باید خود را برای این ایام آماده کنند.

وی با اشاره به اینکه زنان خانه دار باید خود را در کنار سایر مشاغل بیمه کنند، تاکید کرد: زنان خانه دار اگرچه خانه نشین هستند، اما شغل سنگینی دارند و با وجود این تلاش آنها دیده نمی شود و کمتر به آن ها توجه می شود. گویی کاری که انجام می دهند وظیفه آنهاست، در حالی که نیست و یک زن خانه دار باید به عنوان یک زن کارگر دیده شود.

معاون سابق بیمه سازمان بهزیستی در ادامه سخنان خود گفت: زنان خانه دار در صورت مشمول بودن بیمه می توانند از مستمری استفاده کنند. این حقوق می تواند بر اقتصاد خانواده نیز تأثیر بگذارد.

زاده با بیان اینکه سه نوع نرخ حق بیمه برای بیمه زنان خانه دار وجود دارد که متقاضیان می توانند به انتخاب خود یکی از آنها را انتخاب کنند، تصریح کرد: در سن 50 سالگی باید سابقه پرداخت بیمه قبلی معادل مازاد بر سن را داشته باشد. نرخ پرداخت حق بیمه 12، 14 و 18 درصد حقوق یا درآمد ماهانه انتخابی متقاضی می باشد. نرخ حق بیمه 12 درصد شامل تعهدات بازنشستگی و فوت پس از بازنشستگی، نرخ 14 درصد برای تعهدات بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و 18 درصد برای بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت است.

وی یادآور شد: متقاضیان برای ثبت این بیمه می توانند با مراجعه به سایت تامین اجتماعی با پرداخت حق بیمه 12 درصدی خود را بیمه کنند اما با قیمت های 14 و 18 درصد به دلیل نیاز به انجام معاینه اولیه باید مراجعه کنند. به ادارات سازمان تامین اجتماعی

معاون سابق بیمه سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند به جای پرداخت بیمه زنان خانه دار باید بیمه عمر بخرند، توضیح داد: در بیمه عمر مثلا افرادی که 100 سرمایه دارند. 100 میلیون تومان و بیمه عمر سنگین و در صورت فوت 100 میلیون تومان به بستگانش تعلق می گیرد اما اگر برای این فرد اتفاقی نیفتد باید با پرداخت هزینه بیمه سنگین را پرداخت کند. تاریخ و پس از آن این 100 میلیون تومان به یک نفر تعلق می گیرد. اما در نظر داشته باشید که وقتی قیمت ها بالا می رود دیگر آن پول ارزشی ندارد و در کشورهایی که تورم دو رقمی دارند بیمه عمر توصیه نمی شود، اما خوبی تامین اجتماعی این است که سال به سال میزان آن تغییر می کند.

وی همچنین با طرح سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا زنانی که به تنهایی بازنشسته می شوند می توانند در صورت فوت شوهر از مستمری همسر خود استفاده کنند، باید در کنار مستمری خود از مستمری همسر خود استفاده کنند؟

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

استفاده از کتاب کار دبستان برای تقویت مهارت‌های تحصیلی
Unlocking the Intriguing World of Live Cam Shows
Meet Realtor Canada Langley: Your Trusted Real Estate Expert in British Columbia
Discover Your Dream Home with Acreage
Welcome to Real Estate Canada: Exploring Opportunities and Investment
استفاده از شرط بندی بازی انفجار: یک راه جذاب برای کسب درآمد
تماس با ما