تعیین تکلیف افزایش و یکسان سازی دستمزد مستمری بگیران در روز جدید

بنابراین بر اساس مصوبه مجلس، دولت موظف شد حقوق بازنشستگان را یکسان کند تا باری از دوش این قشر از جامعه برداشته شود. اما این قانون تا حدودی اعمال شد.

اما در برنامه ششم توسعه که برای دو سال دیگر تمدید شد، دولت همسان سازی حقوق بازنشستگان را متوقف کرد.

انتظار می رفت این قانون در برنامه هفتم توسعه کشور گنجانده شود اما به نظر می رسد در این پنج سال این مهم مغفول مانده است و دولت توجه لازم را به این قشر بزرگ جامعه ندارد.

موضوعی که در کنار فشاری که بر این قشر از جامعه ایجاد می کند، ممکن است باعث نارضایتی آنها شود.

زیرا بین حقوق آنها و نرخ تورم همبستگی وجود ندارد.

همچنین صندوق های بیمه ای و به ویژه صندوق های تامین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه از الزامات دولتی محروم شده اند.

زیرا در برنامه هفتم بدهی دولت که به صورت مشارکتی داده شده بود حذف شد.

نابرابری جایگزین همسان سازی شده است!حوادث اخیر انتقادات جدی مردم را به همراه داشته است و به عنوان مثال هفته گذشته حسن صادقی، قائم مقام دبیرکل حزب کارگر درباره حذف یکسان سازی حقوق بازنشستگان در 7 طرح توسعه:

در برنامه توسعه نه تنها چیزی تحت عنوان تملک حقوق نمی بینیم، بلکه نابرابری را نیز مشاهده می کنیم.

وی همچنین در ادامه انتقادات خود گفت: وقتی یک برنامه در حال اجرا متوقف می شود انتظار دارید بیایند و هماهنگی های آینده را انجام دهند؟

اگر می خواستند همسان سازی را اجرا کنند، دستمزدها را متناسب با تورم افزایش می دادند».

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین تصریح کرد: دلیل عقب ماندگی حقوق نسبت به تورم، دولت است.

پس انتظار دارید دولت و مجلس حقوق معوقه را در برنامه هفتم جبران کنند؟

در این مواقع چشم من آب نمی ریزد، نه مجلس و نه دولت این فکر را ندارند که چیزی تحت عنوان حقوق برابر تاسیس کنند.

جبار کوچک‌نژد، عضو کمیسیون برنامه‌ریزی هفتم توسعه، در خصوص لزوم یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: گلیبوف قول داد برای اجرای این موضوع با دولت رایزنی کند.

«در برنامه هفتم توسعه جایی برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد و دولت هم در این زمینه چیزی نیاورده است. مجلس تصمیم خاصی در این مورد ندارد.

در همین راستا در کمیسیون مشترک به دولت پیشنهاد داده ایم تا در قانون بودجه سال 1403 همسان سازی مستمری بازنشستگان را اجرایی کند.

وی ادامه داد: مجلس با یادآوری این موضوع مدام تحت فشار است، اما چون نیاز به منابع دارد، مجلس نمی تواند آن را در قالب طرح مطرح کند و تبدیل به اصل 75 می شود که خود به خود حذف می شود.

به همین دلیل ما اعضای کمیسیون مشترک در تلاش هستیم تا مقدمه و متنی برای توافق با دولت تهیه کنیم.

زیرا این کار بیش از 200 هزار میلیارد تومان نیاز دارد.

کوچی نژاد تاکید کرد: اگر همسان سازی حقوق بازنشستگان را به طور کامل اجرا کنیم 200 هزار میلیارد تومان نیاز است.

مثلا فردی که 10 سال بازنشسته شده و شش میلیون تومان حقوق می گیرد.

وقتی او با همسالانش برابر شود، دستمزدش از 12 تا 15 میلیون تومان می شود که رقم زیادی است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: تعداد مستمری بگیران کشوری و لشکری ​​و بهزیستی و سایر صندوق ها بسیار زیاد است.

ما نمی توانیم حقوق یک قسمت را یکسان کنیم و این قانون را برای بخشی دیگر اعمال نکنیم.

بنابراین باید قانون همسان سازی را برای همه مستمری بگیران اعمال کنیم. به همین دلیل پیش بینی ما این است که اگر دولت بخواهد دستورالعملی صادر کند و کاری انجام دهد حدود 300 هزار تومان نیاز است.

نماینده مردم رشت در مجلس یازدهم ادامه داد: حقوق بازنشستگان در سال گذشته یک میلیون تومان افزایش یافت و به 72 هزار تومان رسید و در صورت افزایش حقوق از چهار به پنج میلیون تومان.

این افزایش بیش از 300 هزار میلیارد تومان است.

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

معرفی اثرات مثبت کراتین در بدنسازی
باورهای شرط بندی: راهنمای مقدماتی برای سایت های شرط بندی معتبر
سایت بازی انفجار: معرفی و توضیحات اساسی
بهترین سایت های شرط بندی
توجه کنید: چگونه انفجار بازی میتواند زندگی شما را تغییر دهد
استفاده از کتاب کار دبستان برای تقویت مهارت‌های تحصیلی
تماس با ما