اسامی 18 معلم و 4 دانشجوی دانشگاه بوعلی سینو در جدیدترین فهرست «2 درصد از بهترین دانشمندان جهان» قرار گرفت.

بر اساس گزارش بسنا، بر اساس اطلاعات جدید شاخص مرجع سال 2023، با بررسی مطالب مربوط به سال 2022، 18 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینو و بررسی کلی مطالب مربوط به سال های مختلف، 11 نفر از اعضای کادر آموزشی و 4 دانشجوی این دانشگاه در فهرست دو درصد بهترین دانشمندان جهان قرار گرفتند.

لیست افرادی که مقالات آنها در سال های مختلف بررسی شده است به شرح زیر است:

نام استاد دانشکده 9779 دکتر محمدعلی زلفی گل 27069 دکتر عباس افهمی 30820 دکتر سعید عزیزیان 30928 دکتر محسن چلولی 104109 دکتر آرش فتاح الحسینی 105150 دکتر الحس فتاحی5. دکتر حسینی 1275103 دکتر. رومین قربانی آهی 170650 دکتر داوود نعمت الهی 173442 دکتر طیبی مادرکیان 216085 دکتر جواد ساین

در اینجا لیست افرادی که در سال 2022 مقالات را بررسی کرده اند آمده است:

فوق لیسانس 11731 دکتر فخرالدین صالحی 12476 دکتر سعیدی عزیزیان 15083 دکتر محسن جلالی 20791 دکتر محمدعلی زلفی گل 21334 دکتر آرش فتاح الحسینی 35068 دکتر عباس عف24 به مدرکیان 101763 دکتر بابک ژاله 102411 دکتر جواد بهنامیان 116729 دکتر داود ریوفی 124615 دکتر میتم یاری 131322 دکتر داود نعمت الهی 169590 دکتر جواد صائین 213070 دکتر علي 213070 دکتر. احمدی 317229 دکتر مهدی عباسی

اسامی فارغ التحصیلان دانشگاه بوعلی سینو در فهرست دو درصد بهترین دانشمندان جهان به شرح زیر است:

فارغ التحصیل 2035، دکتر محمود نصراله زاده، 9821، دکتر حجت ویسی، 169536، دکتر احمدرضا موسوی زارع، 245176، کاظم بابایی

Sadie Kirk

کارشناس فرهنگ پاپ. موسیقی نینجا. عاشق غذا. نویسنده. دوست حیوانات در همه جا. گورو معمولی بیکن.

معرفی اثرات مثبت کراتین در بدنسازی
باورهای شرط بندی: راهنمای مقدماتی برای سایت های شرط بندی معتبر
سایت بازی انفجار: معرفی و توضیحات اساسی
بهترین سایت های شرط بندی
توجه کنید: چگونه انفجار بازی میتواند زندگی شما را تغییر دهد
استفاده از کتاب کار دبستان برای تقویت مهارت‌های تحصیلی
تماس با ما