از برنامه هفتم همسان سازی حقوق بازنشستگان در روز جدیدی آزاد نمی شود

لایحه برنامه هفتم توسعه در حالی از سوی دولت به شورای اسلامی ارائه شد که جایی برای یکسان سازی حقوق بازنشستگان وجود نداشت و همین موضوع اعتراض دسته جمعی نمایندگان شورای اسلامی را در پی داشت و از این موضوع گلایه داشتند. در جلسه آنها در جلسه شورا سخنرانی کردند و تاکید کردند که در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس، یکسان سازی حقوق بازنشستگان مورد توجه قرار گرفته و در این پیش نویس گنجانده شود.

لایحه برنامه هفتم توسعه کشور قبل از بررسی در مجلس در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و انتقاد از نابرابری حقوق بازنشستگان در این طرح به تصویب «کمیسیون برنامه و بودجه» منجر شد. شورای اسلامی» در این خصوص، در واقع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جریان رسیدگی به پروژه هفتم توسعه مصوب کرد که «یکسان سازی حقوق بازنشستگان در این طرح لحاظ شود» بنابراین این موضوع مطرح شد. باید در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم بررسی و تصمیم گیری می شد.

برنامه هفتم توسعه را نباید تصاحب کرد. اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در چند جلسه متوالی لایحه قانون پیشنهادی دولت در خصوص برنامه هفتم توسعه را مورد بحث و بررسی قرار دادند و حدود 6 هفته را صرف بررسی جزئیات برنامه هفتم توسعه کردند. برنامه ریزی کنید لایحه برنامه توسعه در نهایت گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه برای مجلس آماده شد، اما در این گزارش چیزی درباره بازنشستگان و تعیین تکلیف تنظیم و یکسان سازی حقوق آنها وجود نداشت.

مجتبی رضاهو نایب رئیس کمیسیون تلفیق هفتمین لایحه برنامه همسان سازی حقوق بازنشستگان شورای اسلامی گفت: حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ​​در پرداخت حقوق مشکل دارند. مجلس برای حل این مشکل به اصلاح مدیریت صندوق های بازنشستگی پرداخت. ما در حال اصلاح این صندوق ها هستیم و اگر اصلاح شود به این معناست که ذخایر بیشتری از صندوق های بازنشستگی برای پرداخت مستمری به بازنشستگان باقی می ماند.»

نماینده مردم تهران در شورای اسلامی تصریح کرد: به دنبال اصلاحات ساختاری در مجلس هستیم و در نتیجه فرصت هایی در اختیار این صندوق ها قرار می گیرد تا بتوانند منابع بیشتری برای پرداخت حقوق بازنشستگان داشته باشند. هیچ برنامه ای برای یکسان سازی حقوق ها وجود ندارد.» برنامه هفتم باید حذف شود، اما باید تجدید نظر شود.

شورای اسلامی از 12 مهرماه در حال بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد برنامه هفتم توسعه است که روز شنبه 24 مهرماه به بند مربوط به بازنشستگان رسید اما این بند از برنامه هفتم توسعه لحاظ شد. و مقرر شد پس از اصلاحیه کمیسیون هفتم تلفیق طرح توسعه در مجلس مطرح شود.

عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، درباره مواد مورد بحث توضیح داد: در مواد 28 تا 31 لایحه «برنامه توسعه»، صندوق های بازنشستگی و همچنین خود بازنشستگان و تعیین تکلیف آمده است. تعدیل و یکسان سازی حقوق نرسیده است، لذا مقرر شد با تشکیل جلساتی با دولت و در جلسه علنی، این موارد مورد توجه، تعیین تکلیف و بحث و بررسی قرار گیرد.

نایب رئیس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین این ماده باید به عنوان ارجاع به کمیسیون گرفته شود تا نمایندگان از اصلاحات مطلع شوند چرا که می توان در مورد منابع بازنشستگان بحث کرد و یک موضوع در این است. مورد باید در این زمینه مورد بحث قرار گیرد. اگر تایید نشد که منابع آنها در آن است، نباید آنها را در نظر گرفت.

Izaiah Harrison

سازمان دهنده کل مبشر موسیقی شیطانی. گیک قهوه. خالق برنده جایزه متعصب الکل مزاحم عمومی

معرفی اثرات مثبت کراتین در بدنسازی
باورهای شرط بندی: راهنمای مقدماتی برای سایت های شرط بندی معتبر
سایت بازی انفجار: معرفی و توضیحات اساسی
بهترین سایت های شرط بندی
توجه کنید: چگونه انفجار بازی میتواند زندگی شما را تغییر دهد
استفاده از کتاب کار دبستان برای تقویت مهارت‌های تحصیلی
تماس با ما